Válka proudů se vedla na život a na smrt

V 80. letech 19. století proběhla válka o elektrifikaci světa. Přinesla mnoho obětí i přelomové vynálezy. Proti sobě v ní stáli na jedné straně nekompromisní obchodník a vynálezce Thomas Alva Edison a na straně druhé geniální vědec a podivín Nikola Tesla. Kdo nakonec vyhrál? A proč?

Boj rozpoutal jeden velký podraz

Thomas Alva Edison byl velký vynálezce. Za svůj život si nechal patentovat přes tisíc vynálezů. Obklopoval se chytrými a šikovnými asistenty, kteří mu pomáhali. Ve své firmě Edison Electric Light Company zaměstnal také mladého nadějného inženýra Nikolu Teslu.

Dal mu za úkol, aby vylepšil vlastnosti stejnosměrného proudu, který do té doby zásoboval americká města elektrickým proudem. Byl to Edisonův vynález, ale měl jistá omezení. Selhával při přenosu na velké vzdálenosti a každá domácnost musela být s elektrárnou spojena vlastním drátem. Slíbil mu za to pohádkovou odměnu 50 tisíc dolarů.

A Tesla to dokázal. Přišel s konceptem generátoru střídavého proudu, který dokázal pomocí vysokého napětí rozvést energii na delší vzdálenosti, jednodušeji dosahoval nízkých a vysokých hladin napětí, a především přinesl nezanedbatelné úspory.

Edison však jeho objev odmítl, odměnu mu nevyplatil a Tesla z jeho firmy okamžitě odešel. Tak se z nich stali dokonce jejich života nesmiřitelní rivalové.

Zrod střídavého proudu přinesl mrtvého slona i elektrické křeslo

Po odchodu od Edisona se Tesla spojil s majetným průmyslníkem Georgem Westinghousem, a společně začali propagovat zavedení střídavého proudu. Edison pochopil, že jeho obchod je ohrožen. Začal válku doslova na život a smrt.

Svoji kampaň proti střídavému proudu postavil na „životu nebezpečném střídavém proudu”. Svoje tvrzení dokazoval demonstracemi pro novináře, při kterých zabíjel zaběhlé psy a kočky střídavým proudem.

Dokázal jít ještě dál. Tajně zaplatil inženýra, který prodal americkému státu první elektrické křeslo na střídavý proud. (Westinghouse předtím státu odmítl podobné zařízení prodat.) Edison doufal, že zákazníci nebudou chtít mít doma zařízení pracující se stejným proudem jako popravčí nástroj.

Jeho snaha o diskreditaci střídavého proudu vyústila v roce 1903 ve veřejnou popravu slonice Topsy. Film z této „reklamní” akce „Poprava slona elektrickým proudem” pak Edison nabízel k distribuci.

Jeden se stal slavným…

Thomas Alva Edison je považován za jednoho z nejvýznamnějších vynálezců na světě. Jeho jméno je navždy spojeno s vynálezem žárovky. Narodil se v roce 1847 v Ohiu v chudé rodině jako poslední ze sedmi dětí. Do školy ale chodil jenom chvíli. Považovali ho tam za zaostalého. Z dnešního pohledu pravděpodobně trpěl dyslexií. Učil se tedy doma se svojí matkou. První vynález, který si Edison nechal patentovat, byl elektrický sčítač volebních hlasů.

Kromě fonografu a žárovky si nechal patentovat kolem 1300 dalších vynálezů. Ovšem nad autorstvím některých jeho vynálezů visí mnoho otazníků. Podle řady historiků sám nevynalezl ani tu žárovku. Edison prý spíš žárovku zpropagoval, a vynalezl způsob, jak ji prodat. Thomas Alva Edison zemřel 18. října 1931 ve West Orange v New Jersey.

… druhý zemřel v zapomnění

Nikola Tesla se narodil v roce 1856 ve vesnici Smiljan v dnešním Chorvatsku, měl však srbské kořeny. Geniální vědec a vynálezce si nechal patentovat kolem 300 vynálezů. Bohužel nedokázal své, byť přelomové, vynálezy dobře zpeněžit a propagovat. Proto se také málo ví, že mezi jeho vynálezy patří například bezdrátový přenos signálu. Byl velkým vizionářem a vcelku přesvědčivě popsal dnešní mobilní telefony i bezdrátové datové přenosy, způsob jejich použití i to, jakou společenskou revoluci s sebou přinesou.

Tesla již od dětství prožíval zvláštní psychické stavy, které mnozí označují jako duševní nemoc. Za celý život neměl vážný vztah se ženou. Dotek jiného člověka mu byl nepříjemný, a když už se přece jen někoho dotknul, musel se hned umýt. Byl posedlý čistotou a, na rozdíl od Edisona, velmi dbal na svůj vzhled. Zemřel lidmi opuštěn v New Yorku 7. ledna 1943 ve věku 86 let.

Vyhrál rozum a pokrok

Výhody střídavého proudu pro plošnou elektrifikaci se i přes tvrdou negativní kampaň brzo nedaly zpochybnit. Edison tak ve „válce proudů” nakonec prohrál. Ve válce, která byla vedena spíš pro obchod a finanční zisk, nakonec přece jen zvítězil rozum a pokrok.

Střídavý proud pro distribuci elektrické energie vyhrál, protože se lépe vyrábí v elektrárnách (generátory se snadněji udržují i vyrábějí) a je vhodnější pro distribuci na velké vzdálenosti (menší ztráty, a tedy ekonomičtější provoz). Velikost střídavého napětí se lépe reguluje a přístroje mohou být konstrukčně menší.

Stejnosměrný proud však neprohrál úplně. Dodává energii do počítačů, LED světel, solárních článků i elektromobilů. Všechna tato zařízení právě zažívají rozmach.

AC/DC

Označení AC/DC najdeme na přepínači napájení ze střídavého na stejnosměrný proud (např. adaptér u notebooků). Pochází z angličtiny, kde AC znamená alternating current (střídavý proud) a DC je direct current (stejnosměrný proud).

V populární kultuře tuto zkratku proslavila také australská rocková skupina AC/DC, která spojitostí s elektrickým proudem chtěla vyjádřit dynamickou energii své hudby. V logu skupiny nahrazuje lomítko symbol blesku.

Zdroj informací

Zdroj obrázku

 

Významné objevy a vynálezy

Thomas Alva Edison

Nikola Tesla

1848 sčítač hlasů
1869 tiskací telegraf
1871 psací stroj
1875 duplexní a automatický telegraf
1876 uhlíkový reostat
1877 rozmnožovací stroj a fonograf
1878 mikrofon
1879 žárovka
1880 regulátor el. strojů, el. lokomotiva, elektroměr, mag. třídič rud
1881 první elektrické dynamo
1882 první elektrická centrála
1885 pojistka
1891 kinematograf (filmovací kamera)
1900 elektrický akumulátor
1902 elektrický automobil, rotační cementářská pec
1908 helikoptéra

Zdroj informací
1886 elektrická oblouková lampa z
1887 dynamo — zlepšení konstrukce dynama, usnadnění stavby včetně snížení nákladů
1888 elektromagnetický motor
1888 systém pro distribuci elektřiny
1897 elektrický transformátor
1900 bezdrátový přenos elektrické energie1905 přenos elektrické energie přes přírodní média1918 ukazatel rychlosti, rychloměr

1919 automatický záznam rychlostí lodí

1922 měřič frekvencí

1928 metoda vzdušné přepravy — princip letadel startujících i přistávajících vertikálně

Tesla [T] – jednotka veličiny magnetická indukce

Zdroj informací